สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด
(Central Investigation Bureau Special Branch Forensic Science Savings And Credit Cooperative Limited)

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ชั้น 22

เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0-2504-4925,094-8486459, 094-8942227
โทรสาร : 0-2504-4929

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line ID : @zmt9944u

    

 

 แผนที่การเดินทาง