สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด
(Central Investigation Bureau Special Branch Forensic Science Savings And Credit Cooperative Limited)

เลขที่ 1108 อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 094-8486459, 094-8942227, 083-0831732


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line ID : @zmt9944u

    

 

 แผนที่การเดินทาง