สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด
(Central Investigation Bureau Special Branch Forensic Science Savings And Credit Cooperative Limited)

เลขที่ 492/2 อาคาร 12 ชั้น 3 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2255-3334, 0-2205-2238
โทรสาร : 0-2255-3334, 0-2205-2238

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : @zmt9944u