RSS

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อสนันสนุนสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงหอม อ.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร ประธานกรรมการ พล.ต.ต.พิชิตชัย ศรียานนท์ รองประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ เด็กนักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
2562_06_01
 
 
Powered by Phoca Gallery